Filosofie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT, of in het Engels CBT) is een vorm van psychotherapie die het wetenschappelijk psychologisch onderzoek vertaalt naar de praktijk.

CGT gaat er van uit dat wat men voelt (gevoelens of emoties), hoe men denkt (gedachten) en wat men doet (gedrag) in grote mate het resultaat is van wat men leerde of ervaarde. Gelukkig maar, want zo kunnen we steeds beter met nieuwe situaties omgaan.

Op een bepaald moment kan echter blijken dat die niet meer helpen om je waarden te realiseren en je doelen te bereiken, en dat je er bovendien niet in slaagt dit zelf gemakkelijk te veranderen.

De therapie helpt je om die gedachten, gevoelens en gedrag te veranderen of om er op een andere manier mee te leren omgaan. CGT ontwikkelde verschillende methoden om dit te bereiken.

 

 

De CGT kenmerkt zich ook door het concreet werken:

  • duidelijk omschrijven waar het over gaat
  • doelstellingen bepalen
  • uitzoeken hoe en wanneer het probleem je leven beïnvloedt en wanneer niet 
  • het werken met concrete uitdagingen die binnen maar vooral buiten de sessies uitgevoerd worden

Het filmpje hierboven van de (Nederlandse) Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) geeft een zicht op hoe het er aan toe gaat en waar CGT effectief voor is. 

Protocollaire behandelingen?

In de CGT zijn gaandeweg verschillende protocollaire behandelingen uitgewerkt en beschikbaar voor specifieke en veel voorkomende problemen. Protocollaire behandelingen vertalen de stand van zaken van de huidige evidence-based kennis en evolueren voortdurend. Zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren bestaan stapsgewijs beschreven behandelingen.

Voor kinderen en jongeren enkele voorbeelden: voor angst en depressie (FRIENDS), dwangstoornissen ('bedwing je dwang'), traumatische ervaringen bij jongeren (STEPS)

Voor volwassenen zijn er eveneens verschillende programma's beschreven voor rouw, gegeneraliseerde angststoornis, depressie, post-traumatische stress-stoornis, OCS en noem maar op.

In de praktijk worden protocollaire behandelingen gebruikt indien ze de cliënt op het lijf geschreven zijn, indien niet wordt een geïndividualiseerd behandelplan opgezet. 

Het filmpje hiernaast verduidelijkt (in het Engels) het evidence-based karakter en de visie van CGT.