In de kijker

Corona en de consultatie bij de psycholoog in psychologenpraktijk Plan C

15 maart 2020

Wij vinden het belangrijk om de continuïteit van de behandelingen zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

De huidige stand van zaken m.b.t. de maatregelen rond Corona-preventie noopt op zijn minst tot voorzichtigheid en enige creativiteit.

Daarom stellen we graag de mogelijkheid voor van een online-video-consultatie als alternatief voor een live-consultatie. We gaan er van uit gaan dat deze vorm voorlopig meer garanties geeft om continuïteit te behouden. Het is in ieder geval een waardig en veilig alternatief. Uiteraard moet u dan beschikken over internet, een aparte ruimte waar u zich kan terugtrekken en een toestel dat daarvoor geschikt is. Via mail of telefonisch kan dit voorbereid worden en de betrokken therapeut initieert vervolgens het gesprek. Net als bij een live-sessie moet u rekenen op 45 minuten. Een telefonische consultatie is uiteraard ook mogelijk.

 Als u zich zelf gezond voelt en symptoomvrij bent, is een live-sessie zonder probleem mogelijk, en bent u van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat een sessie in optimaal veilige omstandigheden kan doorgaan:

 -        U mag er van uitgaan dat de psycholoog enkel een sessie laat doorgaan als hij zich zelf gezond voelt.

-        We gaan er van uit dat u ook symptoomvrij bent.

-        We zorgen er voor dat de omstandigheden veilig zijn: er worden geen handen gegeven, een spreekafstand van minimaal 1,5 meter wordt aangehouden, er is maximaal één extra persoon in de wachtplaats, klinken, leuningen en oppervlaktes worden met regelmaat gereinigd, de ruimte wordt regelmatig geventileerd.

U kan er desgewenst ook voor opteren om een gemaakte afspraak te annuleren. Wij bekijken dan wel hoe en wanneer het verdere verloop van de behandeling gestalte kan krijgen.

Indien u meteen een online consultatie verkiest, aarzel niet contact op te nemen met uw betrokken psycholoog.

Nieuwe behandelingen kunnen ook op deze manier opgestart worden.

We hopen zo de begeleiding, gegeven de omstandigheden, optimaal te kunnen verderzetten...

We wensen u voldoende veerkracht om met de huidige ontwikkelingen om te gaan.

 

Lien Faelens         lien.faelens@hotmail.com

Carmen Meeus   carmen_meeus@hotmail.com

Joline Callens       callens_joline@hotmail.com

Jan Callens          jan.callens@skynet.be