In de kijker

Trichotillomanie

06 oktober 2020

Trichotillomanie wordt beschouwd als ongewenst gewoontegedrag, waaronder ook nagelbijten, op de lip bijten en huidpulken vallen. Bij trichotillomanie gaat het in de meeste gevallen over het uittrekken van de haren op de hoofdhuid, maar ook wimpers, wenkbrauwen en overige lichaamsbeharing kunnen uitgetrokken worden. Vaak worden de haren na het uittrekken niet meteen weggegooid, men speelt er mee of in sommige gevallen worden ze doorgeslikt. De klachten waarmee mensen zich meestal aanmelden gaan over kale plekken, irritatie van de huid of maagklachten.

Uit onderzoek is gebleken dat met cognitieve gedragstherapie in ca 65% van de gevallen verbetering optreedt. Hierbij gaan we ervan uit dat dit gedrag een bepaalde functie heeft (dikwijls het bereiken van enige ontspanning) en dat het beïnvloeden van die functie verandering met zich mee brengt. Essentiële onderdelen van de behandeling zijn:

  • Bewustwording: in eerste instantie is het belangrijk dat men zich bewust wordt van wanneer het gedrag zich stelt, zodat men er nadien mee aan de slag kan om hier verandering in te brengen.
  • Responsconsequenties: hierbij wordt een lijst van consequenties opgesteld die uitgevoerd dienen te worden als men het gedrag tegen de afspraak in toch gesteld heeft. Vaak zijn dit taken die bijdragen tot de eigen gezondheid (sporten), iets doen voor een ander of taakjes die steeds uitgesteld worden.
  • Stimuluscontrole en stimulusresponsinterventie: hier worden afspraken gemaakt rond in welke situaties het gedrag nog gesteld kan worden, het uitstellen van het gedrag, bepalen hoeveel haren getrokken mogen worden. Dit alles wordt stap voor stap afgebouwd met onder andere oefeningen voor thuis.
  • Automatische gedachten: de gedachten rond de mate van zelfcontrole worden onder de loep genomen. Het kan hierbij gaan om gedachten zoals ‘toegeven aan de drang is belonend’, ‘het is onmogelijk om hier controle over te krijgen’…
  • Terugvalscenario: als laatste wordt aandacht besteed aan wat te doen in geval van een terugval.