Kinderen en jongeren

Afhankelijk van de leeftijd gebeurt het eerste gesprek met alleen de ouders (bij jonge kinderen), met ouders en het kind samen, of met alleen het kind (bij adolescenten). In de eerste fase wordt in ieder geval geprobeerd om zowel het kind als de ouders minstens een keer te zien, om zo beide visies mee te nemen in de samenhang van de problemen.

Binnen een traject kan een uitgebreid diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden, met het oog op het begrijpen van de klachten en eventuele diagnosestelling. IQ-onderzoek is mogelijk voor kinderen tussen 6 en 16 jaar. Daarnaast wordt individuele therapie, opvoedingsondersteuning of oudertherapie aangeboden. Er wordt steeds naar gestreefd om ook de ouders zo veel mogelijk bij de behandeling te betrekken.