Medewerkers

De medewerkers in de praktijk zijn klinisch psychologen, erkend door de psychologencommissie en genoten een bijkomende opleiding in de (cognitieve) gedragstherapie.