Samenwerking met verwijzers en andere betrokken hulpverleners

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat alle informatie van de cliënt in principe niet doorgegeven wordt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven. De cliënt geeft al dan niet toestemming om de verwijzer, de huisarts en eventueel andere betrokken hulpverleners op de hoogte te houden van de aanvang en het verloop van de therapie. Zelf vinden we het aanbevelenswaardig dat betrokkenen geïnformeerd zijn.

In het contact met hulpverleners kunnen volgende acties ondernomen worden. Bij de start van een behandeling wordt een zorgcoördinatieformulier verstuurd met een korte beschrijving van de aanmeldingsklachten en van de accenten die in de behandeling gelegd zullen worden. Bij afsluiting wordt een kort verslag van het verloop van de behandeling bezorgd. Tijdens de behandeling is telefonisch of mailcontact altijd mogelijk of kan een overleg gepland worden.