Jan Callens

Contactgegevens

Visumnummer

 • 284557

Opleiding

 • Licentiaat in de Klinische Psychologie,1980, KULeuven

Erkenningsnummer Psychologencommissie

 • 571103627

Specialisaties

 • Postgraduaat Cognitieve Gedragstherapie,  1985, Leuven; Geaccrediteerd erkend lid van de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie).
 • Diverse bijscholingen op congressen en studiedagen en opleidingen: Dialectische gedragstherapie (Marsha Linehan, Fruzetti),  Schema-focused therapy (Young),  Resilience (Christine Padesky), Imagery rescripting and reprocessing (Smucker), Collaborative Case Conceptualisation (Bruch; Kuyken, Padesky & Dudley) Positive Psychology (Fava & Ruini) en Positive Psychotherapy ( Rachid), Imagery in cognitive behavioural therapy (James Bennett-Levy), Sociale angst (Hofmann), Cognitieve methoden (Judith Beck), OCD (Salkovskis, Rachman), Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Barnes-Holmes), Mindfulness (Vandeputte, Teasdale)

 Klinische Beroepservaring

 • Klinisch Psycholoog/gedragstherapeut in een multidisciplinaire residentiële setting, kliniek Sint Jozef, centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem
 • Ambulante behandeling van diverse psychische problemen  waaronder angst- , stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematieken.
 • Medewerking aan het opzetten en begeleiden van eerstelijnspreventieprojecten ‘Je kan anders’ (depressie) en ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’ (piekeren).
 • Diverse cognitief gedragstherapeutische  groepsactiviteiten: applied relaxation, sociale vaardigheden, mindfulness, positieve psychologie, faalangst, Linehan-groepen.

 Onderwijs (gastcolleges) en vormingsopdrachten

 • Vives (Gedragstherapie voor Verpleegkundigen)
 • UGent (Positieve Psychologie)
 • UGent, Postgraduaat Gedragstherapie: Supervisie
 • UA Antwerpen, Postgraduaat Integratieve Psychotherapie, staflid, seminaries i.v.m. gedragstherapie en supervisies.
 • UGent, vakgroep huisartsgeneeskunde & Domus Medica: medewerker aan het Benzo-project

 Beleidsbetrokkenheid

 • Bestuurslid VVGT, voorzitter Opleidingscommissie VVGT (Vlaamse Vereniging voor      Gedragstherapie)
 • Bestuurslid Stichting Tijdschrift Gedragstherapie (Utrecht)
 • International Representative voor de VVGT bij de EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies)
 • Medeauteur ‘Herziening richtlijn Depressie’ voor huisartsen, RIZIV

Lidmaatschappen

 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)