Jan Callens

Visumnummer

  • 284557

Oplediing

  • Licentiaat in de Klinische Psychologie,1980, KULeuven

Erkenningsnummer Psychologencommissie

571103627

 

  • Specialisaties:

- Postgraduaat Cognitieve Gedragstherapie,  1985, Leuven; Geaccrediteerd erkend lid van de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie).

- Diverse bijscholingen op congressen en studiedagen en opleidingen: Dialectische gedragstherapie (Marsha Linehan, Fruzetti),  Schema-focused therapy (Young),  Resilience (Christine Padesky), Imagery rescripting and reprocessing (Smucker), Collaborative Case Conceptualisation (Bruch; Kuyken, Padesky & Dudley) Positive Psychology (Fava & Ruini) en Positive Psychotherapy ( Rachid), Imagery in cognitive behavioural therapy (James Bennett-Levy), Sociale angst (Hofmann), Cognitieve methoden (Judith Beck), OCD (Salkovskis, Rachman), Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Barnes-Holmes), Mindfulness (Vandeputte, Teasdale)

 

  • Klinische Beroepservaring:

-          klinisch Psycholoog/gedragstherapeut in een multidisciplinaire residentiële setting, kliniek Sint Jozef, centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Pittem

-          Ambulante behandeling van diverse psychische problemen  waaronder angst- , stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematieken.

-          Medewerking aan het opzetten en begeleiden van eerstelijnspreventieprojecten ‘Je kan anders’ (depressie) en ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’ (piekeren).

-          Diverse cognitief gedragstherapeutische  groepsactiviteiten: applied relaxation, sociale vaardigheden, mindfulness, positieve psychologie, faalangst, Linehan-groepen.

 

  • Onderwijs (gastcolleges) en vormingsopdrachten:

-          Vives (Gedragstherapie voor Verpleegkundigen)

-          UGent (Positieve Psychologie)

-          UGent, Postgraduaat Gedragstherapie: Supervisie

-          UA Antwerpen, Postgraduaat Integratieve Psychotherapie, staflid, seminaries i.v.m. gedragstherapie en supervisies.

-          UGent, vakgroep huisartsgeneeskunde & Domus Medica: medewerker aan het Benzo-project

 

  • Beleidsbetrokkenheid:

-          Bestuurslid VVGT, voorzitter Opleidingscommissie VVGT (Vlaamse Vereniging voor      Gedragstherapie)

-           Bestuurslid Stichting Tijdschrift Gedragstherapie (Utrecht)

-           International Representative voor de VVGT bij de EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies)

-          Medeauteur ‘Herziening richtlijn Depressie’ voor huisartsen, RIZIV

 

  • Lidmaatschappen:

-          Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

-          Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

-           Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

-          European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)